Erkek Doğası

Erkek doğası / erkeklik, toplumların her zaman merkezinde bulunan bir kavram olmuştur. Ancak erkeklik, sadece cinsiyetle ilgili bir konu değildir. Bu aynı zamanda toplumsal normlar, beklentiler ve rollerle de şekillenir. Erkeklik, her kültürde farklı şekillerde tanımlanabilir.